Offertes beoordelen

EWB baseert de keuze voor de uitvoerder van het onderzoek op de inhoud en daarna op de kosten van de ontvangen offertes.

Meerder beoordelaars

Op basis van de expertise en ervaring binnen EWB beoordelen meerdere personen de offertes. De projectbegeleider van het onderzoek overlegt daarvoor met minimaal één collega-projectbegeleider. Daarnaast wordt meestal de mening van het JenV-onderdeel dat het onderzoek heeft aangevraagd gehoord. Indien nodig, wordt een externe deskundige om advies gevraagd.

Beoordelingscriteria

EWB beoordeelt de offertes aan de hand van de volgende criteria:

Inhoudelijk

 • Uitwerking doel- en probleemstelling: helder, consistent, toelichting
 • Kennisniveau: wetenschappelijk, beleidsmatig, literatuur
 • Taalgebruik en schrijfstijl

Onderzoeksmethoden

 • Uitwerking onderzoeksopzet en -methoden: degelijk, consistent, helder
 • Volledigheid t.o.v. onderzoeksvragen startnotitie
 • Verwachte resultaten valide, betrouwbaar en generaliseerbaar

Bescherming persoonsgegevens

 • Beschrijving en onderbouwing passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen

Organisatie en planning

 • Tijdige opleverdatum
 • Realistische tijdsplanning en fasering
 • Weergave risicopunten en consequenties voor tijd en geld

Onderzoeksteam

 • Samenstelling team, garantie inzet, verantwoordelijkheden duidelijk
 • Ervaring teamleden met vergelijkbaar onderzoek
 • Eerdere ervaringen met dit bureau

Begroting

 • Overzichtelijke begroting
 • Aantal begrote onderzoeksdagen gerechtvaardigd
 • Gemiddeld uurtarief gerechtvaardigd
 • Begrote eindprijs t.o.v. startnotitie

Bonus- en maluspunten

bonus

 • Vernieuwende visie op onderwerp
 • Creatieve onderzoeksopzet
 • Voor WODC nieuw onderzoeksbureau
 • Ander onderscheidend kenmerk

Malus

 • Duidelijk minpunt in offerte