Offertes indienen

In de meeste gevallen krijgen onderzoeksinstellingen drie weken om een offerte in te dienen. Alle instellingen in hetzelfde offertetraject krijgen een gelijke termijn om een offerte op te stellen en in te dienen. De kosten van het uitbrengen van een offerte komen voor rekening van de offrerende onderzoeksinstelling.

Eisen aan offertes

Instellingen worden gevraagd een adequate, heldere onderzoeksaanpak uit te werken zonder overbodige uitweidingen. Binnen het aangegeven budget moeten ze een volwaardige onderzoeksaanpak offreren die voldoet aan de specificaties in het offerteverzoek en de startnotitie. Daarbij kunnen, naast het centrale onderzoeksplan, optionele modules worden aangeboden, al of niet tegen meerprijs.

De offerte moet voldoen aan de hieronder genoemde vereisten voor opdrachtonderzoek.
Wanneer de opdracht van beperkte omvang is, hoeft niet altijd aan alle punten te worden voldaan. In geval van twijfel kan contact met de afdeling EWB worden opgenomen.

Gelijke informatiepositie

EWB beantwoordt vragen van onderzoeksinstellingen over de inhoud van de startnotitie of het gewenste onderzoek, zo nodig na overleg met het aanvragende JenV-onderdeel. Alle andere instellingen die een verzoek hebben ontvangen om offerte uit te brengen, ontvangen daarna die antwoorden. Zo wordt ieders informatiepositie en kans op succes gelijk gehouden.

Vanwege het grote aantal offertes dat EWB jaarlijks beoordeelt, worden geen mondelinge presentatie geven van de onderzoeksvoorstellen en is er geen ‘herkansingsronde’.