Startnotitie van EWB

Bij de start van een onderzoeksproject stelt een projectbegeleider van EWB een startnotitie op. Dit gebeurt in overleg met de beleidsdirectie die het onderzoek heeft aangevraagd.

De startnotitie geeft de noodzakelijke en gewenste specificaties voor het toekomstige onderzoeksproject, zoals de achtergrond, aanleiding, beleidscontext, doelstelling, probleemstelling, onderzoeksvragen, theoretische basis, onderzoeksmethoden en fasering van het onderzoek. Ook stelt de projectbegeleider een begroting op van de noodzakelijke kosten van het onderzoek.

Met een akkoord van de directeur van het WODC op de startnotitie en de begroting wordt de inhoud van het onderzoek vastgesteld en het budget voor de uitvoering beschikbaar gesteld.