Themanummer Justitiële verkenningen over terrorismeverdachten in Nederland

Twintig jaar nadat het debat over terrorisme in Nederland juridische gevolgen kreeg in wet- en regelgeving, is het tijd om de balans op te maken. Hoe hebben het recht, de rechtspraak en de omgang met terrorismeverdachten in Nederland zich ontwikkeld? Waar staan we als het gaat om de berechting en detentie van terrorismeverdachten en geradicaliseerden? In het nieuwe themanummer van Justitiële verkenningen worden diverse aspecten van dit juridisch complexe onderwerp aangesneden.

Beeld: ©IOM 2021

De artikelen behandelen de detentie, strafmaat, recidive, repatriëring, resocialisatie en rehabilitatie van terrorismeverdachten en -veroordeelden en denken kritisch mee met de doorontwikkeling van deze praktijken. Daarbij wordt niet alleen ingegaan op waar we staan en hoe de ontwikkelingen zijn verlopen, maar ook op wat het effect van detentie is en wat de wenselijke ontwikkelrichting zou zijn.

Rode draad

In het themanummer wordt overall gepleit voor meer maatvoering, minder boude, politiek gekleurde en algemene maatregelen (‘het is nu eenmaal terrorisme’), en voor een perspectief op terrorisme dat boven het strikt strafrechtelijke uitstijgt. Terrorisme is – omdat het vaak gaat over nog niet begane strafdaden, over preventie en risico – een categorie dreiging die soms moeilijk in alleen termen van schuldig-onschuldig te vangen is. Terrorisme – en zeker radicalisering – is ook een psychologisch, pedagogisch, en soms sociaaleconomisch fenomeen dat meer in die bredere context en minder als een strikt strafrechtelijke kwestie kan en moet worden gezien.