Nieuwe afdeling Informatievoorziening en Datamanagement

De visitatiecommissie concludeerde in 2022 dat het WODC er goed aan doet om zijn ICT en data-innovatie stevig te borgen. Daarmee kunnen we de snelle veranderingen op dit terrein bijhouden of zelfs voorblijven. Daarnaast wil het WODC voldoen aan de nieuwe, verscherpte regels van informatievoorziening in het kader van bijvoorbeeld het rijksbrede programma ‘Open op Orde’. Om dit mogelijk te maken is besloten om een nieuwe afdeling Informatievoorziening en Datamanagement (I&D) op te richten*. Deze afdeling is zowel ondersteunend als richtinggevend op het digitale domein.

Relevant voor interne en externe stakeholders

Speerpunten voor de komende jaren zijn o.a. het ontwikkelen en implementeren van beleid, bijvoorbeeld rondom informatie(beveiliging), gegevensbescherming en IT, het toekomstgericht inrichten van de informatievoorziening en het leveren van datadiensten aan interne en externe stakeholders. Intern richt zich dit vooral op het centraliseren van werkzaamheden rondom datamanagement en het ontzorgen van onderzoekers. Extern richten we ons op het openen van onze schatkist en het, waar mogelijk, beschikbaar stellen van onze data aan andere partijen uit de wetenschappelijke wereld. Bij het realiseren van de plannen wordt samenwerking gezocht met initiatieven die er overheidsbreed of vanuit het ministerie van Justitie en Veiligheid lopen. De afdeling is daarmee niet alleen naar binnen gericht, maar nadrukkelijk ook naar buiten en gericht op samenwerking.

Dataverzoeken aan WODC

Het WODC heeft een schat aan data beschikbaar, waaronder de Onderzoek- en Beleidsdatabase Justitiële Documentatie (OBJD) waarin voor alle personen die in aanraking zijn gekomen met justitie, onder andere, een volledig historisch strafrechtelijk overzicht aanwezig is. De afdeling I&D kan deze data en statistische gegevens onder bepaalde voorwaarden ter beschikking stellen aan externen ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek. Contact opnemen kan via e-mail: data@wodc.nl voor het indienen van een dataverzoek en bij vragen over de beschikbaarheid, betekenis en kwaliteit van data.

* De nieuwe afdeling I&D komt deels voort uit de afdeling Statistische Informatie en Beleidsanalyse (SIBa), die ophoudt te bestaan. De onderzoekstaken bij SIBa worden ondergebracht bij een nieuwe Kennislijn onder de afdeling Intern Wetenschappelijk Beleidsonderzoek (IWB).