Contact dataverzoek

Het WODC heeft een schat aan data beschikbaar en kan deze onder bepaalde voorwaarden ter beschikking stellen ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek.

Schat aan data beschikbaar bij het WODC

Het WODC produceert jaarlijks zo'n honderd onderzoeken op het gebied van justitie en veiligheid. Bij een deel van deze onderzoeken wordt gebruik gemaakt van data die het WODC zelf in beheer heeft die—onder voorwaarden en voor wetenschappelijk onderzoek—ook ter beschikking gesteld kunnen worden aan externen. Een voorbeeld van een databron die binnen het WODC beschikbaar is, is de Onderzoek- en Beleidsdatabase Justitiële Documentatie (OBJD) waarin voor alle personen die in aanraking zijn gekomen met justitie, onder andere, een volledig historisch strafrechtelijk overzicht aanwezig is.

Wat zit er (onder andere) in de OBJD?

Beeld: ©WODC

Wat voor soort onderzoek kan je met WODC-data doen?

Wat is de procedure voor een dataverzoek of -vraag?

Het WODC kan data en statistische gegevens onder bepaalde voorwaarden ter beschikking stellen ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek. Wil je een dataverzoek indienen, stuur dan een bericht naar data@wodc.nl waarna je de volgende stappen gaat doorlopen:

Beeld: ©WODC