WODC-publicaties 2022 - week 37

Dit is het wekelijks overzicht van publicaties en berichten van het WODC.

Verkenning risicofactoren ransomware-aanvallen

Waar de ICT’ers van kleinere organisaties vaak wel het risico op en de gevolgen van ransomeware-aanvallen kennen, zijn de bestuurders zich daar vaak minder van bewust. Om ransomware-aanvallen tegen te gaan, is het belangrijk dat ook bestuurders van middelgrote en kleine organisaties beter begrip krijgen van hoe zij plaatsvinden en welke risicofactoren een rol spelen. Een bewustwordingscampagne kan daar mogelijk bij helpen, blijkt uit een verkennend onderzoek dat Dialogic op verzoek van het WODC heeft gedaan.

Bestuurders van kleinere organisaties onderschatten het gevaar van ransomware-aanvallen

De hackbevoegdheid in de praktijk; een empirisch onderzoek naar de uitvoering van de hackbevoegdheid (artikelen 126nba, 126uba, 126zpa Sv) (Cahier 2022-8)

De nieuwe hackbevoegdheid geeft de politie toegang tot versleutelde gegevens van verdachten in opsporingsonderzoeken naar ernstige strafbare feiten. Dat was vóór de komst van de nieuwe bevoegdheid niet goed mogelijk. Er is wel een aantal knelpunten in de uitvoering. Dat blijkt uit het WODC-rapport ‘De hackbevoegdheid in de praktijk’ waarin het proces rondom de uitvoering van de hackbevoegdheid in de eerste twee jaar geëvalueerd is.

Knelpunten in uitvoering van hackbevoegdheid door politie

De effectiviteit van de BORG-training; een vergelijkend recidiveonderzoek onder daders van partnergeweld (Cahier 2022-9)

De gedragsinterventie ‘Beëindiging Onderling Relationeel Geweld’ (BORG) is ontwikkeld door de Reclassering met als doel partnergeweld terug te dringen. De BORG-training blijkt niet effectief in het verminderen van recidive bij veroordeelde daders van partnergeweld. Er blijkt geen verschil te zijn in de recidive van de BORG-deelnemers en van niet-deelnemers in de controlegroep. Toch wordt aanbevolen om de training te behouden en door te ontwikkelen. Er zijn voldoende aanknopingspunten gevonden op basis waarvan de training wel effectief zou kunnen worden. Dat blijkt uit het WODC onderzoek dat vandaag is gepubliceerd.

Nog veel verbetering mogelijk in gedragsinterventie voor daders van partnergeweld

Fenomenen van seksueel geweld in Nederland; secundaire analyses op data van de Prevalentiemonitor Huiselijk Geweld en Seksueel Geweld 2020

Bijna een kwart van de jonge vrouwen van 18 tot 24 jaar heeft in 2020 aangegeven dat ze in de twaalf voorafgaande maanden slachtoffer is geworden van offline non-verbaal seksueel grensoverschrijdend gedrag. Zij kregen -bijvoorbeeld- ongevraagd en ongewild geslachtsdelen te zien. Daarnaast maakte een vijfde van de 16- tot 18-jarige vrouwen online verbale seksuele intimidatie mee, zoals online seksueel kwetsende opmerkingen of online verzoeken om naaktbeelden.

Jonge vrouwen en biseksuele personen vaakst slachtoffer seksuele grensoverschrijding