WODC-publicaties 2022 - week 43

Dit is het wekelijks overzicht van publicaties en berichten van het WODC.

Strafvorderlijke gegevensverwerking - Een verkennende studie naar de relevante gezichtspunten bij de normering van het verwerken van persoonsgegevens voor strafvorderlijke doeleinden

Het huidige juridische kader is nog onvoldoende aangepast aan de nieuwe realiteit van opsporingsonderzoeken waarbij de politie grote hoeveelheden persoonsgegevens verzamelt. Om de privacy van personen beter te beschermen, moet het Wetboek van Strafvordering een duidelijker kader bieden voor het verwerken van persoonsgegevens tijdens digitaal opsporingsonderzoek, concluderen onderzoekers van de Radboud Universiteit. Ook zou er beter toezicht moeten komen op de manier waarop politie en OM met deze gegevens omgaan in strafrechtelijke onderzoeken.

Wet moet duidelijker kader bieden voor verwerking persoonsgegevens tijdens strafrechtelijke onderzoeken

Intergovernmental relations and return - Part 1: Measuring enforced return to Europe

Niet alle migranten die naar Europa komen mogen blijven. Toch keert een aanzienlijke groep zonder verblijfsrecht niet terug. Om de terugkeer te bevorderen maken Nederland en andere Europese landen afspraken met herkomstlanden over terugkeersamenwerking. Slechts een deel van de gemaakte afspraken levert een beperkte bijdrage aan terugkeer, concludeert het WODC in drie samenhangende (Engelstalige) studies naar de effectiviteit van het Nederlandse en Europese terugkeerbeleid.

Terugkeerafspraken dragen beperkt bij aan terugkeer migranten

Justitiële Verkenningen gaat vernieuwen, vul daarvoor de enquete in (5min.)

Tijdschrift Justitiële verkenningen vervult al bijna 50 jaar een brugfunctie tussen wetenschap, beleid en praktijk op het gebied van justitie en veiligheid. Elke editie van Justitiële verkenningen heeft een eigen thema dat vanuit verschillende perspectieven wordt belicht. Zo ging het in de laatste jaren bijvoorbeeld over de terugkeer van migranten zonder verblijfsrecht, de (blijvende) gevolgen van de coronacrisis en de toekomst van DNA-analyse. We staan nu aan de vooravond van een vernieuwing van het tijdschrift op inhoud en vorm. En zouden daarvoor graag input willen van iedereen voor wie het interessant is of zou kunnen zijn.

Via deze enquête kunt u uw mening over het tijdschrift Justitiële verkenningen geven. Ook als u het tijdschrift niet kent, is uw input zeker van belang. Invullen is anoniem, duurt slechts 5 minuten en kan tot 15 november.