WODC-publicaties 2022 - week 46

Dit is het wekelijks overzicht van publicaties en berichten van het WODC.

Woon- en pleegbuurten van geregistreerde jeugdcriminaliteit; de samenhang met buurtkenmerken en de veranderingen die zich daarin voordoen over de tijd (Cahier 2022-11)

Uit onderzoek blijkt dat de jeugdcriminaliteit die de politie registreert in de meeste Nederlandse buurten niet of nauwelijks voorkomt. Van de jeugdcriminaliteit die wordt geregistreerd vindt een kwart plaats in één procent van de buurten. Kijk je naar de woonbuurten dan blijken de meeste jeugdige verdachten in grote steden te wonen. Echter, relatief gezien zitten in de top één procent ook niet-stedelijke woonbuurten. Beleid dat zich enkel richt op grote steden doet andere gebieden dus tekort.

Geregistreerde jeugdcriminaliteit in Nederland geconcentreerd in beperkt aantal buurten

Terugkeer en re-integratie van ex-Syriëgangers (Justitiële verkenningen 2022/03)

Twintig jaar nadat het debat over terrorisme in Nederland juridische gevolgen kreeg in wet- en regelgeving, is het tijd om de balans op te maken. Hoe hebben het recht, de rechtspraak en de omgang met terrorismeverdachten in Nederland zich ontwikkeld? Waar staan we als het gaat om de berechting en detentie van terrorismeverdachten en geradicaliseerden? In het nieuwe themanummer van Justitiële verkenningen worden diverse aspecten van dit juridisch complexe onderwerp aangesneden.

Themanummer Justitiële verkenningen over terrorismeverdachten in Nederland

Bezetting van het gevangeniswezen - ontwikkelingen 2015-2019 (Cahier 2022-11)

De bezetting in de gevangenissen stijgt al sinds 2017, terwijl de criminaliteitscijfers pas vanaf 2019 een stijging laten zien. Hoe komt dat? Het WODC deed onderzoek naar de bezetting in het gevangeniswezen in de periode 2015-2019 en constateert dat er vooral meer straffen zijn opgelegd voor zwaardere misdrijven.

Meer straffen voor zwaardere misdrijven zorgen voor hogere gevangenisbezetting