WODC-publicaties 2022 - week 50

Dit is het wekelijks overzicht van publicaties en berichten van het WODC.

De invloed van (technische) ontwikkelingen op het begrip persoonsgegevens in relatie tot de AVG

Wat vandaag een dataset is zonder persoonsgegevens of met geanonimiseerde gegevens, hoeft dat morgen niet meer te zijn. Door de bredere beschikbaarheid van open data en nieuwe technologieën kunnen gegevens eenvoudig worden gecombineerd met andere gegevens. Zo kan de dataset in enkele seconden veranderen in een dataset met gegevens die wel naar personen zijn te herleiden. De vraag of de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) op een specifieke dataset van toepassing is, hangt zodoende steeds minder af van de gegevens zelf en juist meer van wat iemand er mee doet. Het Tilburg Institute for Law, Technology and Society onderzocht, in opdracht van het WODC, hoe wetgeving kan reageren op deze niet te stuiten ontwikkelingen.

Hoe persoonsgegevens te beschermen als anonimisering niet meer te garanderen is?

Toepassing van artikel 2.3 Wet forensische zorg - Verkennend jurisprudentieonderzoek januari 2020 tot juli 2021 (Cahier 2022-13)

De strafrechter kan voor verdachten met een psychische stoornis verplichte zorg in gang zetten. Dat gebeurt via een zorgmachtiging op basis van artikel 2.3 Wet forensische zorg (Wfz). Het WODC onderzocht in rechterlijke uitspraken de manier waarop strafrechters bepalen of een zorgmachtiging passend is. Daaruit blijkt dat rechters een bewuste afweging maken van het risicovolle gedrag en daarbij ook het risico voor de GGz meewegen.

Strafrechter weegt bewust risico’s af voordat personen naar reguliere geestelijke gezondheidszorg worden gestuurd

'Foute huurders' - Over de mogelijkheden en meerwaarde van informatiedeling rond crimineel pandgebruik

In de strijd tegen ondermijnende criminaliteit zijn woningcorporaties, verhuurbemiddelaars/-beheerders en overige eigenaar-verhuurders veelal bereid om informatie over crimineel pandgebruik met elkaar en opsporingsdiensten te delen. Er bestaan wel twijfels over de meerwaarde van een eventueel registratiesysteem over ‘foute huurders’. Dit blijkt uit een onderzoek dat Bureau Ateno, I&O Research en Pro Facto in opdracht van het WODC hebben uitgevoerd.

Twijfels bij registratiesysteem ‘foute huurders’

Naar een evidence-based aanpak van radicalisering en extremisme; een eerste evaluatie van de gemeentelijke Versterkingsgelden 202-2021

Gemeenten kunnen geld aanvragen bij de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) voor lokale activiteiten om radicalisering en extremisme tegen te gaan. De betrokken gemeenten en de beperkte evaluaties van die activiteiten zijn over het algemeen positief. Toch kan niet met zekerheid worden geconstateerd dat de activiteiten echt effect hebben gehad, blijkt uit de evaluatie die RAND uitvoerde in opdracht van het WODC. Met concrete hulpmiddelen bieden de onderzoekers gemeenten de kans de evaluatiepraktijk op dit thema te verbeteren. Zo wordt duidelijker wat wel en wat niet werkt in de lokale aanpak van radicalisering, kunnen gemeenten van elkaar leren en kunnen toekomstige activiteiten daarop voortbouwen.

Evaluaties lokale aanpak radicalisering en extremisme staan nog in de kinderschoenen

vijf jaar na #MeToo (Justitiële verkenningen, 2022/04)

Hoe we over seksuele grenzen denken, is niet in steen gehouwen. Normen veranderen in de loop der tijd. Dat zagen we rondom de opkomst van de hashtag #MeToo. Inmiddels ligt het moment dat #MeToo wereldberoemd werd, alweer vijf jaar achter ons. Reden voor Justitiële verkenningen om de balans op te maken. Waar staan we in Nederland met de aanpak van seksueel grensoverschrijdend gedrag?

Nieuwe Justitiële verkenningen over seksueel grensoverschrijdend gedrag