WODC-publicaties 2022 - week 50

Dit is het wekelijks overzicht van publicaties en berichten van het WODC.

Monitor bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit

Het bewustzijn van gemeenten van de aanwezigheid van georganiseerde criminaliteit is in 2022 verder versterkt. Dat is met name het geval bij burgemeesters en gemeentelijke afdelingen openbare orde en veiligheid, maar nog onvoldoende bij wethouders en wisselend bij andere gemeentelijke afdelingen. De lokale organisatie kan echter verbeterd worden, evenals de rolverdeling tussen politie, OM, gemeenten en andere betrokkenen. Daarnaast is de informatiepositie van gemeenten de achilleshiel bij de doorontwikkeling van de bestuurlijke aanpak.

Hoe verloopt de bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit tot 2022?

Eenvoudige adoptie - de behoeften en belangen van pleegkinderen en oorspronkelijke ouders

Eenvoudige adoptie is een vorm van adoptie waarbij het juridisch ouderschap van de oorspronkelijke ouders in stand blijft, terwijl tegelijkertijd de adoptieouders juridisch ouderschap verkrijgen. Uit onderzoek onder pleegkinderen en oorspronkelijke ouders kan geen eenduidige conclusie worden getrokken of deze vorm van adoptie voor iedereen geschikt is. Daarvoor was het aantal mensen dat bevraagd is te klein en liepen de meningen van hen te ver uiteen. Wel waren ze het erover eens dat instemming van het kind nodig is voor eenvoudige adoptie en dat maatwerk belangrijk is.

Eenvoudige adoptie geen oplossing voor iedereen

Koers bepalen - over de lessen van de versterking aanpak georganiseerde drugscriminaliteit

De afgelopen jaren zijn met extra financiƫle middelen van het kabinet verschillende lokale, regionale en landelijke projecten gestart om ondermijnende criminaliteit aan te pakken en in de kiem te smoren. Daardoor is in Nederland meer bewustwording ontstaan over de ernst van die problematiek en de noodzaak om deze gezamenlijk het hoofd te bieden. Of die aanpak op de juiste fundamenten en veronderstellingen is gebaseerd, staat nauwelijks ter discussie. Het is daarom hoog tijd voor een nadere koersbepaling, stelt een samenwerkingsverband van de Universiteit Maastricht en de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Nadere koersbepaling gewenst voor aanpak georganiseerde criminaliteit

Bestuursorganen in hoger beroep - aantal zaken, gronden en uitkomsten in geschillen tussen bestuursorganen en burgers

Hoe vaak en waarom gaan bestuursorganen in hoger beroep in zaken tussen bestuursorganen en burgers? Onderzoek van het WODC wijst erop dat het ministerie van Justitie en Veiligheid en de Belastingdienst het vaakst een procedure voeren in hoger beroep. In een analyse van alle gepubliceerde einduitspraken in hoger beroepszaken kwamen deze twee bestuursorganen het vaakst naar voren als appellerende partij. Ze gaven hiervoor verschillende redenen, waaronder het krijgen van duidelijkheid over de interpretatie van een specifieke wet.

Vooral Justitie en Veiligheid en de Belastingdienst voeren procedures bij hogere bestuursrechter