WODC-publicaties 2023 - week 23

Dit is het wekelijks overzicht van publicaties en berichten van het WODC.

Hoofdlijnen van de bestrijding van maffiacriminaliteit in Italië; een verkennende studie voor het debat over de bestrijding van criminele samenwerkingsverbanden in Nederland

De Italiaanse wetgeving gericht op de aanpak van de maffia vormt op verschillende manieren een inspiratiebron voor de Nederlandse aanpak van georganiseerde criminaliteit in ons land. Dit blijkt uit een onderzoek dat de Rijksuniversiteit Groningen in opdracht van het WODC heeft uitgevoerd.

Italiaanse antimaffiawetgeving inspiratiebron voor Nederlandse aanpak van georganiseerde criminaliteit

Slachtoffermonitor 2022 (3e meting)

De meeste slachtoffers zijn positief over de kwaliteit van de slachtofferondersteuning in de justitiële keten. Dat neemt niet weg dat er ook een groep slachtoffers is die een negatieve ervaring heeft met de slachtofferondersteuning. De achtergrond van deze ontevredenheid ligt voor een deel in de procesuitkomst (arrestatie, vervolging, veroordeling, et cetera). Maar er is bij alle instanties ook ruimte voor verbetering van de kerntaken. Dat blijkt uit de Slachtoffermonitor die I&O Research en Universiteit Twente uitvoerden in opdracht van het WODC.

Meeste slachtoffers positief over ontvangen ondersteuning in de justitiële keten