WODC-publicaties 2023 - week 24

Dit is het wekelijks overzicht van publicaties en berichten van het WODC.

Capaciteitsbehoefte Justitiële Ketens t/m 2028 - Beleidsneutrale ramingen

Het WODC onderzocht in samenwerking met de Raad voor de rechtspraak wat de capaciteitsbehoefte is in de veiligheidsketen en voor de civielrechtelijke en bestuursrechtelijke rechtspraak tot en met 2028. De ramingen zijn gemaakt met het Prognosemodel Justitiële Ketens (PMJ) en vormen de basis voor de begroting 2024.

Capaciteitsbehoefte Justitiële Ketens tot en met 2028 geraamd

Drempels in de toegang tot het recht

Het WODC heeft onderzocht welke drempels burgers ervaren in de toegang tot het recht, bijvoorbeeld bij het inschakelen van juridische hulp of het starten van procedures. Respondenten geven aan dat zij niet alleen wegens financiële redenen afzien van juridische stappen, maar geven ook praktische en psychologische redenen. Daarnaast weet een deel van hen niet hoe zij hun probleem moeten aanpakken. Minder zelfredzame burgers, jongeren en mensen met problemen met discriminatie, huurproblemen of problemen in de woonomgeving (zoals burenruzies) ervaren meer drempels dan anderen. Ook bij deze groepen ging het niet alleen om financiële drempels maar speelden ook andere factoren een rol.

Niet alleen financiële drempels bepalen toegang tot het recht

2e Tranche WODC-Onderzoeksprogramma 2023 bekend

Het onderzoeksprogramma van het WODC wordt aan het begin van het jaar vastgesteld. Halverwege het jaar wordt deze geüpdatet aan de hand van actuele onderzoekswensen. Het geactualiseerde overzicht vormt de 2e tranche van 2023 en die is nu bekend: in de komende periode zullen 29 onderzoeken starten. De onderwerpen zijn zeer divers, maar vallen allemaal binnen het beleidsterrein van het ministerie van Justitie en Veiligheid.

2e Tranche WODC-Onderzoeksprogramma 2023 bekend