WODC-publicaties 2023 - week 38

Dit is het wekelijks overzicht van publicaties en berichten van het WODC.

Coffeeshops in Nederland 2022 - aantallen coffeeshops en gemeentelijk beleid 1999-2022

De stabiliserende trend in het aantal coffeeshops die sinds 2017 zichtbaar is, zet zich door. Eind 2022 hebben 102 van de 345 Nederlandse gemeenten samen 565 gedoogde verkooppunten van cannabis. Ook in het gemeentelijk beleid over coffeeshops is weinig veranderd. Eind 2022 hadden 102 van de 344 gemeenten een gedoogbeleid, 235 gemeenten een nulbeleid (er worden geen coffeeshops gedoogd) en 7 gemeenten geen coffeeshopbeleid. Dit blijkt uit onderzoek van Breuer & Intraval in opdracht van het WODC.

Stabilisering in aantal coffeeshops in Nederland

Evaluatie Wet versterking positie curator en Wet civielrechtelijk bestuursverbod

Om faillissementsfraude te bestrijden en de maatschappelijke schade ervan te beperken, zijn de Wet versterking positie curator (2017) en de Wet civielrechtelijk bestuursverbod (2016) in werking getreden. Deze wetten bereiken de genoemde doelen niet of hooguit beperkt. Dat komt vooral doordat curatoren hun fraudeonderzoek moeten bekostigen uit de bezittingen (de boedel) van de (rechts)persoon die failliet is. Vooral bij frauduleuze faillissementen schieten deze middelen meestal te kort of zijn ze er helemaal niet. Dat blijkt uit het evaluatierapport van Regioplan in opdracht van het WODC.

Wetten die faillissementsfraude moeten voorkomen, werken maar beperkt

Navigeren in een nieuwe samenleving - de ontwikkeling van de positie en leefsituatie van Syrische Nederlanders

Eerdere onderzoeken lieten zien dat de positie van Syrische statushouders in de eerste paar jaar na hun aankomst vooruitging. Nu blijkt echter dat na gemiddeld zeven jaar die verbetering niet op alle terreinen doorzet. Positief is dat steeds meer Syrische Nederlanders werken en de afhankelijkheid van de bijstand afneemt. Tegelijkertijd gaat hun gezondheid achteruit, ervaren ze een minder goede financiƫle situatie en hebben zij minder sociale contacten. Dit blijkt uit onderzoek dat het WODC in samenwerking met het RIVM en de Erasmus Universiteit Rotterdam uitvoerde.

Syrische Nederlanders op sommige gebieden nu minder goed af dan eerste jaren na aankomst

Rechtspleging Civiel en Bestuur - update 2022

Er is een nieuwe editie verschenen van de webpublicatie "Rechtspleging Civiel en Bestuur"(C&B). Dit is een verzameling statistische gegevens op het gebied van civiel en bestuursrecht. De publicatie verschijnt eens per jaar en bevat gegevens over gerechtelijke en buitengerechtelijke procedures in het civiel- en bestuursrecht, waaronder het gebruik van gesubsidieerde rechtshulp, het aantal personen dat werkzaam is in juridische beroepen en de overheidsuitgaven aan civiele rechtspleging en bestuursrechtspleging.

Rechtspleging civiel en bestuur