WODC-publicaties 2023 - week 41

Dit is het wekelijks overzicht van publicaties en berichten van het WODC.

Criminaliteit en rechtshandhaving 2022 - Ontwikkelingen en samenhangen

In 2022 steeg de door de politie geregistreerde criminaliteit ten opzichte van het jaar ervoor. Het aantal geregistreerde misdrijven ligt wel onder het niveau van 2019 en is veel lager dan in 2012. Het totale aantal sancties voor misdrijven, opgelegd door politie, OM en rechter tezamen, is groter in 2022 dan in 2021, terwijl de sancties voor overtredingen in dezelfde periode zijn gedaald. Dat blijkt uit de publicatie Criminaliteit en Rechtshandhaving 2022 van het WODC, het CBS en de Raad voor de Rechtspraak.

In 2022 meer misdrijven dan in 2021 maar minder sancties voor overtredingen

Rechtsextremisme op sociale media platforms? - Ontwikkelingen en handelingsperspectieven

Binnen de online context is de rol van aanbevelingsalgoritmen bij rechtsextremistische radicalisering beperkt. Minstens zo belangrijk zijn de keuzes die gebruikers maken bij het zoeken naar content van extremistische aard. Dit is een van de bevindingen uit onderzoek van het Verwey-Jonker Instituut en TextGain in opdracht van het WODC. Het onderzoek geeft actuele inzichten in oorzaken en online mechanismen van rechtsextremistische radicalisering.

Beperkte rol aanbevelingsalgoritmen bij rechtsextremistische radicalisering

WODC op zoek naar nieuw lid Raad van Advies

Het Wetenschappelijk Onderzoek en Documentatiecentrum (WODC) zoekt een wetenschappelijke expert op het terrein van Asiel en Migratie om zijn Raad van Advies (RvA) te versterken.

WODC op zoek naar nieuw lid Raad van Advies