WODC-publicaties 2023 - week 44

Dit is het wekelijks overzicht van publicaties en berichten van het WODC.

Evaluatie Wet doorberekening kosten toezicht en tuchtrecht juridische beroepen

De Wet doorberekening kosten toezicht en tuchtrecht juridische beroepen (ofwel Wet doorberekening) heeft geleid tot een bezuiniging voor het Rijk van ca. 8,6 miljoen euro. Bezuiniging op de kosten is ook het hoofddoel van de wet. Het tweede doel van de wet is efficiëntere bewaking van de kwaliteit en integriteit van het werk van advocaten, notarissen en gerechtsdeurwaarders, als gevolg van de veronderstelde financiële prikkel die van de wet uitgaat. Volgens de beroepsorganisaties van de drie beroepsgroepen heeft deze wet niet bijgedragen aan de aandacht voor kwaliteit en integriteit van hun werk, die aandacht was er al. Er waren wel onbedoelde effecten, bijvoorbeeld dat de bijkomende administratieve lasten ten koste gaan van het eigenlijke werk van deze beroepsgroepen. Dit blijkt uit een evaluatie van de wet door Cebeon, uitgevoerd in opdracht van het WODC.

Wet leidt niet tot efficiëntere bewaking kwaliteit en integriteit van juridische beroepsgroepen, wel kostenbesparing voor het Rijk

NFI en WODC bouwen infrastructuur voor analyse van data in het justitie- en veiligheidsdomein (nieuwsbericht)

Wat is het verband tussen een dumping van drugsafval, een aangetroffen partij xtc-pillen en grondstoffen die zijn onderschept in de haven? Hoe verschuift de criminaliteit van de meer klassieke misdaden naar cybercriminaliteit en zware georganiseerde criminaliteit? Dit soort vragen beantwoorden het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) en het WODC. Hiervoor moet het WODC (vaak) vertrouwelijke en privacygevoelige data van organisaties analyseren en daarvoor ontbreekt nu een goede infrastructuur. Het NFI heeft op haar beurt behoefte aan een infrastructuur om meer forensische onderzoeksdata door de tijd heen te analyseren. Het Fonds Faciliteiten Toegepast Onderzoek van het ministerie van Economische zaken stelt daarom 24 miljoen euro beschikbaar om de komende vier jaar een infrastructuur te ontwikkelen waarin data uit het justitie- en veiligheidsdomein efficiënt geanalyseerd kan worden. De infrastructuur biedt ook nieuwe mogelijkheden voor onderzoek. 

NFI en WODC bouwen infrastructuur voor analyse van data in het justitie- en veiligheidsdomein