Effectevaluatie Wet middelenonderzoek bij geweldplegers

Onderzoeksgegevens
Projectnummer 3170a
Type Extern onderzoek
Betrokken organisatie(s) Bureau Beke

Samenvatting

In de aanpak van geweld speelt de bestrijding van middelengebruik een belangrijke rol. Op 1 januari 2017 is de Wet Middelenonderzoek bij geweldplegers (WMG) in werking getreden. Deze wet geeft de politie de bevoegdheid om een alcohol- en/of drugstest af te nemen bij een aanwijzing voor geweldpleging onder invloed. Na inwerkingtreding van de wet is gestart met de gefaseerde uitrol in drie gebieden in Nederland. Deze eerste fase van de implementatie is geëvalueerd (M. Abraham, O. Nauta, W. Roorda en R. Bloeme, Blazen bij geweld; procesevaluatie Wet middelenonderzoek bij geweldplegers in startgebieden, DSP, 2017). Vervolgens is een plan- en procesevaluatie van de WMG uitgevoerd (J. Kuppens, N. Brouwer en H. Ferwerda, Beïnvloed geweld; evaluatie Wet middelenonderzoek bij geweldplegers (WMG), Bureau Beke, 2022). Nu wordt gevraagd om de laatste fase van de evaluatie van de WMG, een effectevaluatie. De centrale vraag luidt: is de uitvoering van de WMG in overeenstemming met de oorspronkelijke doelstellingen en verwachtingen van de wetgever en leidt deze tot de gewenste effecten?