Incidenten- en misdrijven onder COA- en CNO-bewoners 2017-2023

Onderzoeksgegevens
Projectnummer 3187c
Type WODC-intern onderzoek

In het incidentenoverzicht worden incidenten op COA-locaties  en misdrijven waarvan vreemdelingen (die op een COA-locatie verbleven) worden verdacht in kaart gebracht. Tot en met 2020 werd deze publicatie verzorgd door de Analyse-proeftuin Migratieketen (APM) van de directie Regie Migratieketen, onderdeel van het Directoraat-Generaal Migratie (DGM) van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Daarna is er in 2022 een eerste rapport verschenen onder WODC-vlag (P. Kruize en P. Gruter, Incidenten en misdrijven op en rond COA-locaties, Ateno, 2022). Vanaf de vorige editie uit 2023 brengt het WODC de rapportage jaarlijks uit (S.M. Noyon, A. Latenko, M.E. Vink, Van incident tot misdrijf? Het verband tussen betrokkenheid bij incidenten en verdachtenregistraties onder COA-bewoners 2017-2021, WODC, Cahiers 2023-02).
De algemene doelstelling is het ontwikkelen van een data-infrastructuur waarmee cijfers gegenereerd kunnen worden ten behoeve van het incidentenoverzicht voor de periode 2017-2023 die tevens geschikt is voor structurele meting van deze cijfers ten behoeve van incidentenoverzichten in latere jaren.