Coffeeshops en gemeentelijk coffeeshopbeleid

Onderzoeksgegevens
Projectnummer 3202
Type Extern onderzoek
Betrokken organisatie(s) Breuer & Intraval

Samenvatting

Het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) laat iedere twee jaar een onderzoek uitvoeren naar het aantal coffeeshops in Nederland en het gemeentelijk coffeeshopbeleid. Dit is in het verleden toegezegd aan de Tweede Kamer (Drugbeleid, Brief van de minister van Justitie aan de Tweede Kamer van 3 juli 2006, Tweede Kamerstukken, Vergaderjaar 2005-2006, 24077, nr. 190 en brief van de minister van Justitie aan de Tweede Kamer van 26 juli 2002, weede Kamerstukken, Vergaderjaar 2002-2003, 24077, nr. 111).
Het meest recente onderzoek naar het aantal coffeeshops en het gemeentelijk coffeeshopbeleid richtte zich op de situatie in 2017, 2018 en het voorjaar van 2019 (R. Mennes, I. Schoonbeek, J. van der Molen en B. Bieleman, B., Coffeeshops in Nederland 2018; aantallen coffeeshops en gemeentelijk beleid 1999-2018, Breuer & Intraval, 2019). Er bestaat bij de aanvrager van het onderzoek – het Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving van het ministerie van Justitie en Veiligheid – de behoefte om opnieuw inzicht te krijgen in de meest recente ontwikkelingen op dit terrein.
Het doel van dit onderzoek is het bieden van inzicht in het aantal coffeeshops in Nederland in 2019, 2020 en (het voorjaar van) 2021, en in het ‘coffeeshopbeleid’ van Nederlandse gemeenten in 2019 en 2020. Het brengt in kaart welke veranderingen in het gemeentelijk coffeeshopbeleid er in vergelijking met eerdere jaren zijn en welke voorgenomen beleidswijzigingen gemeenten hebben voor de komende periode.