Evaluatie pilots Innovatiewet ; Gegevens na inbeslagneming, AVR, Hulpofficier van Justitie

Onderzoeksgegevens
Projectnummer 3330b
Type Extern onderzoek
Betrokken organisatie(s) Dialogic Innovatie en Interactie

Samenvatting

Het huidige Wetboek van Strafvordering (WvSv) bestaat sinds 1926 en is toe aan vernieuwing. Sinds 2014 worden daarom de voorbereidingen getroffen voor een nieuw Wetboek van Strafvordering met als doel het wetboek te moderniseren. Vooruitlopend op de inwerkingtreding van het nieuwe WvSv zullen organisaties werkzaam in de strafrechtketen – o.a. de politie, het OM en de Rechtspraak – met een aantal onderwerpen uit het nieuwe wetboek in de praktijk ervaring op doen. Dit vindt plaats in een vijftal pilots. Dit onderzoek betreft een evaluatie van drie van deze pilots. Het gaat om de pilots Gegevens na inbeslagneming (GNB), audio visuele registratie (AVR), Hulpofficier van Justitie (hOvJ).