Maatschappelijke kosten van drie hypothetische criminele carrières van adolescenten

Onderzoeksgegevens
Projectnummer 3336
Type Startend onderzoek

Een criminele adolescent veroorzaakt over het algemeen maatschappelijke kosten. Afhankelijk van het type misdrijf kunnen deze kosten onder meer bestaan uit materiële, fysieke of mentale schade voor slachtoffers en kosten voor de overheid zoals de kosten voor het opsporen, vervolgen, berechten en straffen van criminelen. Ook de samenleving als geheel lijdt onder crimineel gedrag. Denk aan gevoelens van onveiligheid, economische schade en het gemis van een constructieve maatschappelijke bijdrage die een adolescent zou hebben gehad bij een niet-crimineel bestaan.
Maar hoe hoog zijn deze maatschappelijke kosten? Het stellen van deze vraag is goed te begrijpen. Wie namelijk weet hoe hoog de maatschappelijke kosten van een criminele adolescent is, kan deze kennis goed gebruiken bij afwegingen over de kosteneffectiviteit van initiatieven om deze adolescent op het rechte pad te houden of weer te krijgen. Daarom laat het WODC een onderzoek uitvoeren dat – bij wijze van gedachtenexperiment met wetenschappelijke aanpak - de maatschappelijke kosten inventariseert van drie hypothetische criminele adolescenten.

Dit is nog een voorgenomen onderzoek. We zullen het aangeven als het onderzoek daadwerkelijk van start gaat.