Monitor georganiseerde criminaliteit (zesde ronde)

Onderzoeksgegevens
Projectnummer 3355
Type WODC-intern onderzoek

Samenvatting

De Monitor Georganiseerde Criminaliteit is een periodiek onderzoek naar de aard van de georganiseerde criminaliteit in Nederland en de ontwikkelingen die op dit terrein zijn te onderkennen. De centrale vraagstelling van deze zesde ronde is: wat is de aard van de georganiseerde criminaliteit in Nederland en welke ontwikkelingen zijn op dit gebied te onderkennen in de periode 1996 – 2021? Naast de focus op ontwikkelingen door de tijd heen is er in deze ronde gekozen voor een themagerichte benadering. Het is specifiek gericht op de thema’s cocaïnehandel, liquidaties, illegale geldstromen en opsporing en aanpak van deze fenomenen.