Doelgroep preventieve detentie

Onderzoeksgegevens
Projectnummer 3356
Type Startend onderzoek

‘Hoogrisico-gedetineerden’ beschikken over de macht en middelen om hun criminele praktijk vanuit detentie voort te zetten en doen dat ook (of proberen dat). Dit heeft in de afgelopen jaren geleid tot sterke inzet op ‘ondermijnende criminaliteit’ vanuit detentie. In dat kader is er zorg over het feit dat deze groep (uiteindelijk) vrijkomt en naar verwachting nog zeer risicovol zal zijn. De vraag is of er voldoende instrumenten kunnen worden ingezet om deze risico’s te beperken.
In dit onderzoek worden daarom de mogelijkheden van risicotaxatie en toezicht/interveniëren in voorbereiding op en tijdens de re-integratie van (ex-)‘hoogrisico-gedetineerden’ verkend. Enerzijds door zicht te krijgen op de mate waarin het bestaande instrumentarium aan risicotaxatie/toezicht/interventie (on)toereikend wordt geacht. Anderzijds door te verkennen welke preventieve veiligheidsmaatregelen in het buitenland worden gebruikt en nuttig kunnen zijn in de Nederlandse situatie. De resultaten van het onderzoek kunnen worden gebruikt om de discussie hierover zorgvuldig verder te brengen.

Dit is nog een voorgenomen onderzoek. We zullen het aangeven als het onderzoek daadwerkelijk van start gaat.