Terugplaatsing na een (gedwongen) uithuisplaatsing

Onderzoeksgegevens
Projectnummer 3358
Type Extern onderzoek
Betrokken organisatie(s)

Samenvatting

De bedoeling van het opleggen van een kinderbeschermingsmaatregel is om ouders na bepaalde tijd weer de verantwoordelijkheid over het kind te geven. Het doel van het onderzoek is om scherper zicht te krijgen op de processen van terugplaatsing naar ouders en de mate waarin de jeugdbescherming erin slaagt kinderen (duurzaam) terug te plaatsen, zodat de praktijk van het terugplaatsen van kinderen in de jeugdbescherming verbeterd kan worden. 
De minister van Rechtsbescherming heeft het onderzoek naar de praktijk van uithuisplaatsing/terugplaatsing toegezegd aan de Tweede Kamer n.a.v. vragen van de kamerleden Ceder en Westerveld (Tweede Kamerstukken, Vergaderjaar 2021-2022, Aanhangsel van de Handelingen, nr. 1850).