Financiering curator

Onderzoeksgegevens
Projectnummer 3365
Type Extern onderzoek
Betrokken organisatie(s) Universiteit van Leiden

Samenvatting

Bij een groot aantal faillissementen is er nauwelijks enig (vrij) actief, terwijl de curator op grond van de wet wel wordt geacht een oorzakenonderzoek te doen en de boedel te beheren en te vereffenen. In die gevallen blijft er niet of nauwelijks wat over om de curator te betalen voor zijn werkzaamheden. Daarom zou er voor de curator in elk faillissement met een ‘lege’ of ontoereikende boedel, een bepaald bedrag beschikbaar moeten zijn als tegemoetkoming. 
Het is niet duidelijk hoe groot de problematiek is. Dit bemoeilijkt het vinden van een passende oplossing. Er is dan ook behoefte aan een onderzoek om nader in kaart te brengen hoe vaak er sprake is van een tekort in de failliete boedel om het salaris van de curator uit te betalen, en hoe hoog dat tekort gemiddeld gesproken is per faillissement. Daarnaast is het nodig te inventariseren welke mogelijke passende oplossingen er zijn voor deze problematiek. Het onderzoek bestaat uit twee delen. Deel één is kwantitatief, statistisch van aard en deel twee is inventariserend en beschrijvend.