Onderzoek naar COA-incidenten en misdrijven onder asielzoekers in 2023 ; Duidingsonderzoek 2023

Onderzoeksgegevens
Projectnummer 3369a
Type WODC-intern onderzoek

Samenvatting

Dit duidingsonderzoek heeft als doel om de bevindingen van het rapport "Incidenten en misdrijven door bewoners van COA- en crisis-noodopvanglocaties 2017-2022" gedetailleerder te onderzoeken (S.M. Noyon, A. Latenko en M.E. Vink, Van incident tot misdrijf? Het verband tussen betrokkenheid bij incidenten en verdachtenregistraties onder COA-bewoners 2017-2021, WODC, 2023, Cahiers 2023-02). Dit rapport geeft een beschrijvend overzicht van de betrokkenheid bij incidenten en verdenkingen van crimineel gedrag door bewoners van dergelijke locaties.
In het duidingsonderzoek kijken we naar demografische, sociale en contextuele factoren die samenhangen met de waarschijnlijkheid en het type incidenten en misdrijven, en hun onderlinge interactie. De analyses worden uitgevoerd met behulp van kwantitatieve onderzoeksmethoden. De resultaten worden gepresenteerd in de vorm van een rapport.
Het duidingsonderzoek draagt bij aan een beter begrip van incidenten en misdrijven op COA- en crisis-noodopvanglocaties en zal waardevolle inzichten bieden voor beleidsontwikkeling en het bevorderen van veiligheid in deze context.