Staat van het notariaat ; toegang tot de notariele dienstverlening

Onderzoeksgegevens
Projectnummer 3382
Type Extern onderzoek
Betrokken organisatie(s) RU - Radboud Universiteit

Samenvatting

De aanleiding voor het onderzoek is het Commissiedebat in de Tweede Kamer op 4 november 2021 over de juridische beroepen, en de toezegging die de toenmalig Minister voor Rechtsbescherming daarin deed om een onderzoek te laten verrichten naar de staat van het notariaat en de toegang tot de notariële dienstverlening voor rechtzoekenden (burgers  en ondernemingen) (Tweede Kamerstukken, Vergaderjaar 2021–2022, 35925 VI, nr. 29, p. 40 en 41). Van belang daarbij is de vraag of het huidige notariaat past bij de behoeften die leven in de praktijk/de maatschappij. In dat kader wordt ook onderzocht of het huidige stelsel toekomstbestendig is, of er aanleiding is of mogelijkheden zijn tot verbetering en/of modernisering daarvan en of er in verband daarmee een sociaal notariaat zou dienen te komen. Dit laatste aspect is in het debat van 6 oktober 2022 over de juridische beroepen in de Tweede Kamer toegezegd door de minister van Rechtsbescherming (Tweede Kamerstukken, Vergaderjaar 2022–2023, 29279, nr. 739, p. 31).