Kennistafel(s) vrije advocaatkeuze rechtsbijstandverzekeraars

Onderzoeksgegevens
Projectnummer 3395
Type Extern onderzoek
Betrokken organisatie(s)

Samenvatting

Elke burger en elke onderneming kan een rechtsbijstandverzekering afsluiten. De verzekering geeft recht op juridische bijstand door een jurist van de verzekeraar. Volgens recente jurisprudentie van het Europese Hof van Justitie hebben rechtzoekenden de vrijheid om zelf een advocaat te kiezen. Over de interpretatie van deze rechtspraak wordt nog gediscussieerd. Maar volledig vrije advocaatkeuze kan tot gevolg hebben dat de kosten van de premies voor de rechtsbijstandverzekeringen omhoog gaan en daarmee een beperking worden van de toegang tot het recht. In deze kennistafel wordt nagegaan op welke wijze een rechtsbijstandverzekering bijdraagt aan de toegang tot het recht en welke praktische instrumenten denkbaar zijn om toegang tot het recht te borgen, rekening houdend met de jurisprudentie van het Europese Hof.