Kwaliteit belangenbehartiging letselschadepraktijk

Onderzoeksgegevens
Projectnummer 3396
Type Extern onderzoek
Betrokken organisatie(s) RU - Radboud Universiteit

Samenvatting

Wie lichamelijk of psychisch letsel oploopt door toedoen van een ander kan een schadevergoeding eisen van de aansprakelijke partij. Het verhalen van schade vergt kennis en het nodige geregel. Sommige slachtoffers schakelen een belangenbehartiger in om daarbij te helpen. Een belangenbehartiger speelt een belangrijke rol om tot een rechtvaardige oplossing te komen. De praktijk laat helaas zien dat de competentie en betrouwbaarheid van deze beroepsgroep niet vanzelfsprekend zijn. Sommige belangenbehartigers maken zich zelfs schuldig aan kwalijke praktijken. 
Dit onderzoek schijnt een licht op het aanbod van belangenbehartigers en de borging van de betrouwbaarheid en kwaliteit van hun dienstverlening. Hierbij zal het onderzoek specifiek aandacht geven aan kwalijke praktijken en de mogelijkheden om deze in te perken. Het onderzoek zal naar verwachting een belangrijke rol spelen bij de afweging of het nodig is om de betrouwbaarheid en kwaliteit van de dienstverlening aan slachtoffers – meer dan nu reeds het geval is -  te borgen, al dan niet door de branche zelf of door regulering vanuit de overheid. 
De aanleiding voor het onderzoek is een motie van kamerlid Ellian van 8 juni 2022 die door de Tweede Kamer aangenomen is die de regering verzoekt om onderzoek te doen naar kwalijke praktijken in de ongereguleerde praktijk van letselschadebehandelaars (Handelingen Tweede Kamer, Vergaderjaar 2021-2022, nrs. 89-3 en 91-12).