De positie van Oekraïense vluchtelingen in beeld

Onderzoeksgegevens
Projectnummer 3399b
Type WODC-intern onderzoek

Samenvatting

Sinds het begin van de oorlog in Oekraïne hebben meer dan 95.000 Oekraïense vluchtelingen zich in Nederland ingeschreven (CBS, 2022). Het LOCOV-project (Longitudinaal Onderzoek Cohort Oekraïense Vluchtelingen) vormt de eerste landelijke systematische panelstudie onder Oekraïense vluchtelingen die na 24 februari 2022 naar Nederland zijn gekomen. Het overkoepelende doel van het onderzoek is om meer inzicht te verkrijgen in (a) de maatschappelijke positieverwerving van Oekraïense vluchtelingen in de eerste jaren na aankomst in Nederland, (b) hoe deze positieverwerving verschilt van andere vluchtelingengroepen, en (c) factoren die de positieverwerving belemmeren dan wel bevorderen. Het is een samenwerking van WODC met de EUR, RIVM en CBS, en bestrijkt een breed scala aan onderwerpen, zoals huisvesting, arbeidsmarktparticipatie, en gezondheid.

Voor het onderzoek zijn in 2023/2024 meer dan 3.000 Oekraïense vluchtelingen in Nederland geïnterviewd aan de hand van een vragenlijst. Dezelfde mensen worden twee jaar later weer geïnterviewd. Deze gegevens worden gekoppeld aan bestaande surveygegevens over Syrische vluchtelingen (projectnr. 3296, Longitudinaal Onderzoek Syrische statushouders (LOCS)), en aan registergegevens over alle Oekraïense vluchtelingen en statushouders die sinds 2014 naar Nederland kwamen. Door deze koppeling en het gebruik van panelgegevens ontstaat een uitstekende mogelijkheid om aan de hand van geavanceerde methoden vragen te beantwoorden over de positieverwerving van Oekraïners en andere statushouders in Nederland.
In verdiepende kwalitatieve modules worden onderwerpen opgepakt die zich minder goed lenen voor een kwantitatieve benadering. De kwantitatieve en kwalitatieve modules geven samen een completer beeld van de positieverwerving van Oekraïense vluchtelingen in Nederland.

Dit deelonderzoek van het Longitudinaal Onderzoek Cohort Oekraïense Vluchtelingen (LOCOV) betreft een beschrijving van de positie van Oekraïense vluchtelingen in Nederland, op basis van de eerste grootschalige representatieve survey onder deze groep. De studie gaat o.a. in op de samenstelling van de groep, hun woon- en werksituatie in Nederland, de (mentale) gezondheid en toekomstverwachtingen.