Evaluatie aanpak arbeidstoeleiding “MAATWERK”

Onderzoeksgegevens
Projectnummer 3400
Type Extern onderzoek
Betrokken organisatie(s) Dialogic Innovatie en Interactie

Samenvatting

Dit onderzoek betreft de evaluatie van de aanpak arbeidstoeleiding MAATWERK die Gevangenenzorg Nederland ontwikkelt en beproeft in samenwerking met PI Alphen a/d Rijn. Deze aanpak bouwt voort op kennis en ervaringen die zijn opgedaan in het project “Compagnie” dat eerder is geëvalueerd en inmiddels is beëindigd. 
Van 2016 tot en met 2021 heeft Gevangeniszorg Nederland (GNd) het project De Compagnie uitgevoerd penitentiaire inrichting (PI) Krimpen a/d IJssel. De Compagnie was een pilot die bestond uit een aparte afdeling in de PI waar gedetineerde personen door vrijwilligers van GNd werden gestimuleerd en geholpen een baan te vinden. Met GNd is afgesproken dat zij met de werkzame elementen van de pilot in de PI Alphen a/d Rijn een nieuwe aanpak ontwikkelen, genaamd MAATWERK. Deze bestaat uit twee pijlers: 1. toeleiding naar werk; en 2. arbeidsbemiddeling. MAATWERK werd ontwikkeld in 2022 en uitgevoerd in 2023 en (een gedeelte van) 2024. De beproefde aanpak en ervaringen worden in 2024 beschreven, zodat die beschikbaar kunnen worden gesteld aan andere vrijwilligersorganisaties en PI’s. Zo kunnen meer gedetineerde personen door vrijwilligers geholpen worden op het gebied van arbeidstoeleiding en -bemiddeling. 
De uit te voeren evaluatie MAATWERK bestaat uit een viertal onderdelen: 1. prestaties: nagaan hoeveel trajecten zijn gestart, hoeveel daarvan zijn afgerond en hebben geleid tot (vrijwilligers)werk en tegen welke kosten; 2. werkzaamheid: nagaan welke werkzame bestanddelen van de aanpak daadwerkelijk zijn geactiveerd in vergelijking met de Compagnie-aanpak; 3. visie stakeholders: nagaan wat de ervaringen zijn van de gedetineerden, vrijwilligers, werkgevers, casemanagers en PIW-ers met de aanpak; en 4. synthese: op basis van uitkomsten bepalen of de MAATWERK-aanpak volwassen genoeg is om verder beschreven en uitgerold te worden, of dat er verdere ontwikkeling nodig is en hoe die er dan uitziet.
Het doel van het onderzoek is om inzicht te geven in de meerwaarde die MAATWERK biedt bij toeleiding tot arbeid van gedetineerde personen.