Genderneutrale formulering van wetgeving

Onderzoeksgegevens
Projectnummer 3416
Type Extern onderzoek
Betrokken organisatie(s) Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN)

Samenvatting

Gendersensitief taalgebruik is de realisatie van gendergelijkheid in geschreven en gesproken taal. De modernisering van het Wetboek van Strafvordering, die onder meer gericht is op het toekomstbestendig maken van dat wetboek, heeft aanleiding gegeven om te onderzoeken hoe dit wetboek gendersensitief zou kunnen worden gemaakt. Vervolgens is geconcludeerd dat dit breder getrokken zou moeten worden, in die zin dat deze vraag zou moeten worden beantwoord ten aanzien van alle grote wetboeken die onder het ministerie van Justitie en Veiligheid vallen. Eveneens wordt inzichtelijk welke andere wet- en regelgeving gewijzigd dienen te worden, indien wordt overgegaan tot wijziging van (bepaalde) aanduidingen in voornoemde wetgeving.