Politiefunctie en Publiek Private Samenwerking (PPS)

Onderzoeksgegevens
Projectnummer 3424
Type Extern onderzoek
Betrokken organisatie(s) UU - Montaigne Centrum voor Rechtsstaat en Rechtspleging

Samenvatting

Aan de samenwerking tussen politie en private partijen wordt steeds meer waarde gehecht. Diverse onderzoeken hebben in kaart gebracht welke vormen van samenwerking er in de praktijk zijn, welke mechanismen een rol spelen, waar verbetering mogelijk is en wat (schijnbare) belemmeringen zijn. Voor de doorontwikkeling van de publiek private samenwerking (PPS) in relatie tot de politiefunctie is behoefte aan een antwoord op de vraag wat bij uitstek de verantwoordelijkheid is van de politie en wat samen met of door private partners kan worden vormgegeven, en onder welke voorwaarden.