Effectieve interventies bij het bevorderen van diversiteit en inclusie: een vergelijkend onderzoek

Onderzoeksgegevens
Projectnummer 3425
Type Extern onderzoek
Betrokken organisatie(s) EUR - Erasmus School of Social and Behavioural Science

De politie moet herkenbaar zijn om in de samenleving verankerd te zijn en legitimiteit te behouden voor haar optreden. Daarom zijn diversiteit (heterogeniteit van het personeelsbestand) en inclusie (de wijze waarop met deze verschillen wordt omgegaan) belangrijk. De politie staat voor de opgave om de diversiteit binnen de organisatie te vergroten en een inclusief werkklimaat te creëren. Op meerdere vlakken wordt hiervoor beleid ontwikkeld en worden nieuwe initiatieven ontplooid. Het is echter niet bekend in hoeverre sprake is van effectieve interventies. Dit onderzoek moet inzicht geven in welke recente en al eerder ontwikkelde maatregelen ter bevordering van diversiteit en inclusie er bestaan binnen de politie en hoe deze worden uitgevoerd.