Onderzoek naar de toekomstbestendigheid en het werkingsgebied van de Wet tegemoetkoming schade bij rampen

Onderzoeksgegevens
Projectnummer 3426
Type Extern onderzoek
Betrokken organisatie(s) UU - Utrecht Centre for Accountability and Liability Law (UCALL)

Samenvatting

De Wet tegemoetkoming schade bij rampen (Wts) is een instrument van de rijksoverheid om gedupeerden in geval van een ramp, onder bepaalde voorwaarden, tegemoet te komen in de materiële schade. Het gaat daarbij louter om schade die niet verhaalbaar, niet vermijdbaar en niet redelijkerwijs verzekerbaar is. De Wts dateert uit 1998 en is tot stand gekomen naar aanleiding van overstromingen en aardbevingsschade in de jaren negentig, tegen de achtergrond van de toentertijd bestaande verzekeringsmogelijkheden. Inmiddels bestaan er meer verzekeringsmogelijkheden. Het is de vraag in hoeverre de in de Wts genoemde schade- en kostencategorieën nog relevant zijn in relatie tot de huidige en in ontwikkeling zijnde verzekeringsmogelijkheden en of de uitsluitingsgronden (zoals “redelijkerwijs verzekerbaar”) voldoende duidelijk omschreven zijn. Ook dienen zich klimaat-risico’s aan, die (extra) schade en kosten kunnen veroorzaken. Verder is het de vraag of de Wts van toepassing zou moeten worden verklaard in Caribisch Nederland.