Gezinsmigratie 3.0

Onderzoeksgegevens
Projectnummer 3428
Type Extern onderzoek
Betrokken organisatie(s) VU - Faculteit der Rechtsgeleerdheid

Samenvatting

Het concept gezin is voortdurend aan verandering onderhevig, om beleid proactief te kunnen vormen - in plaats van reactief - is het nuttig om inzicht te krijgen in de ontwikkelingen die spelen (samengestelde gezinnen, draagouderschap, extended families). Gezinsmigratie vindt plaats aan de hand van het begrip “gezin”. Er zijn ontwikkelingen in jurisprudentie, maar ook maatschappelijk gezien op dit gebied.
Aan de hand van een literatuuronderzoek, een rechtspraakonderzoek en een expertmeeting zal worden onderzocht in hoeverre de maatschappelijke en familierechtelijke perceptie van de samenstelling van het kerngezin verschilt en of er behoefte aan of noodzaak tot aanpassing van de invulling van het begrip “gezin” bestaat en welke consequenties hieraan verbonden zijn.