Vestigingskeuze van kennismigranten, zoekjaarders, zelfstandigen en startups

Onderzoeksgegevens
Projectnummer 3431
Type Extern onderzoek
Betrokken organisatie(s) Regioplan Beleidsonderzoek

Samenvatting

In het coalitieakkoord Rutte IV wordt het belang van kennismigratie onderstreept. Aan de hand van het onderzoek en de inzichten dat het onderzoek brengt, kan het kennismigratiebeleid gericht worden verbeterd. 
Het onderzoek brengt in kaart welke factoren de landenkeuze beïnvloeden van (potentïele) kennismigranten, zelfstandigen en start-ups. In het bijzonder beoogt het onderzoek vast te stellen welke factoren bepalend zijn voor de keuze voor Nederland en hoe het Nederlandse beleid hierin meeweegt. De resultaten van het onderzoek kunnen bijdragen aan het beleid dat Nederland aantrekkelijker maakt voor kennismigranten, zoekjaarders, zelfstandige ondernemers en start-ups en daarmee het versterken van de Nederlandse economie.