Verblijf- en vertrekintenties van vluchtelingen uit Joegoslavië

Onderzoeksgegevens
Projectnummer 3433
Type Extern onderzoek
Betrokken organisatie(s) EMMA, Experts in Media en Maatschappij

Samenvatting

Op dit moment heeft Europa opnieuw te maken met een oorlog die leidt tot een grote vluchtelingenstroom. Twintig jaar daarvoor vond in het voormalig Joegoslavië eveneens een (burger-)oorlog, en diverse gewelddadige conflicten plaats, die leidden tot een grote vluchtelingenstroom. Een deel van deze vluchtelingen is in Nederland gebleven, een deel is teruggekeerd. Welke  overwegingen hebben daarbij meegespeeld en welke inzichten biedt dat met betrekking tot Oekraïense ontheemden?
De Nederlandse overheid kan dan (beter) anticiperen op wat de groep Oekraïense oorlogsvluchtelingen die momenteel in Nederland verblijft mogelijk gaat doen als de situatie in hun thuisland stabiliseert en (eerder) inzetten op ondersteunen bij integratie danwel terugkeer.