WODC-bijdrage NDM en EMCDDA Workbooks 2023 en 2024

Onderzoeksgegevens
Projectnummer 3434b
Type Extern onderzoek
Betrokken organisatie(s) Regioplan Beleidsonderzoek

Samenvatting

In Nederland volgen tal van monitors de ontwikkelingen op het gebied van middelengebruik. Ook verschijnen er in hoog tempo wetenschappelijke publicaties over gebruikspatronen, preventie van middelengebruik en behandelwijzen en over strafrechtelijke interventies voor justitiabelen met problematisch middelengebruik. Voor onder meer beleidsmakers en professionals in de praktijk biedt de Nationale Drug Monitor (NDM) een actueel overzicht in deze grote stroom van informatie. In 2020 is de NDM voor de laatste keer in de vorm van een pdf uitgegeven. Vanaf 2021 wordt de NDM digitaal gepresenteerd op de website www.nationaledrugmonitor.nl .
Het primaire doel van de NDM is om gecoördineerd en consistent gegevens over ontwikkelingen in middelengebruik en drugsgerelateerde criminaliteit te verzamelen (op basis van bestaand onderzoek en registraties) en deze kennis te bundelen. Het onderzoek biedt inzicht in de meest recente data en ontwikkelingen op het terrein van 1. wetgeving en beleid ten aanzien van alcohol, drugs en tabak (inclusief beleidsontwikkelingen ten aanzien van preventie en voorlichting), 2. illegale handel, productie en bezit van drugs, en 3. op het terrein van criminaliteit en overlast door alcohol- en drugsgebruikers. Het betreft een periodieke update van de informatie in 2023 en 2024 in de betreffende NDM-hoofdstukken en Workbooks van de European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA).