Kenmerken van de populatie in Forensische Centra Jeugd (FCJ)

Onderzoeksgegevens
Projectnummer 3441
Type Extern onderzoek
Betrokken organisatie(s)

Vrijheidsbeneming van jeugdigen is een uiterst middel. Als vrijheidsbeneming toch noodzakelijk is moeten zorg, behandeling en beveiliging maximaal bijdragen aan de ontwikkeling van de jongere en het voorkomen van recidive. Het uitgangspunt daarbij is dat de periode van vrijheidsbeneming niet op zichzelf staat, maar aansluit bij de levensloop van de jeugdige. Naast het laten doorlopen van bestaande zorg tijdens vrijheidsbeneming spelen preventie en nazorg een belangrijke rol om recidive te verminderen. Hiervoor is maatwerk en continuïteit nodig bij de toeleiding, behandeling, dagbesteding en beveiliging van jongeren.
Ten behoeve van de omvorming van de voormalige justitiële jeugdinrichtingen (JJI's) naar Forensische Centra Jeugd (FCJ’s) is inzicht nodig in de populatie jongeren binnen deze instellingen. Alleen op basis van kennis over de kenmerken van deze groep jeugdigen kan worden bepaald welk behandelaanbod en hoeveel specialistische plaatsen nodig zijn. Dat geldt niet alleen voor de FCJ’s zelf, maar ook voor het benodigde vervolgaanbod en vervolgplekken na vertrek uit een FCJ.
Het doel van het onderzoek is om de populatie jongeren in FCJ’s in kaart te brengen, na te gaan in hoeverre het huidige behandelaanbod aansluit bij de populatie en te beoordelen welke aanpassingen of aanvullingen nodig zijn.