Vuurwerkcriminaliteit ; meer effect met een aanpak op maat

Onderzoeksgegevens
Projectnummer 3455
Type Extern onderzoek
Betrokken organisatie(s) Atlas Research

Samenvatting

Vuurwerk is een onderwerp dat niet alleen politiek, maar ook maatschappelijk ter discussie staat. Dat is vanwege het effect van vuurwerk op het milieu en vanwege de overlast door onjuist en/of oneigenlijk gebruik, met onder andere vernieling van eigendom als gevolg. Bovendien brengt vuurwerk veiligheidsdreigingen met zich mee. Het wordt namelijk ook gebruikt als wapen, onder andere tegen hulpverleners, en het dient als grondstof voor explosieven om er bijvoorbeeld plofkraken of aanslagen mee te plegen. Dit is zogeheten commune vuurwerkcriminaliteit.
Dit onderzoek richt zich op economische vuurwerkcriminaliteit. Daaronder wordt verstaan: het plegen van in het Vuurwerkbesluit strafbaar gestelde gedragingen met professioneel vuurwerk (voorhanden hebben, verhandelen door/aan particulieren en in mindere mate tot ontbranding brengen). Het onderzoek dient inzicht te geven in welke interventies voor het tegengaan van deze vorm van vuurwerkcriminaliteit effectief (kunnen) zijn, toegespitst op specifieke daderprofielen. Dat biedt handvatten om het economisch misbruik van vuurwerk tegen te gaan en de negatieve effecten ervan voor mens en maatschappij terug te dringen.