Registerfunctie Rechtspraak

Onderzoeksgegevens
Projectnummer 3457
Type Extern onderzoek
Betrokken organisatie(s) Open Universiteit

Samenvatting

Openbare registers faciliteren derdenwerking van de in die registers opgenomen feiten waaraan een rechtsgevolg is verbonden, rechtsfeiten. Derden kunnen zich dus door middel van deze registers op de hoogte stellen van deze rechtsfeiten.
De wettelijke basis van deze registers werd gelegd in de tijd vóór internet en de regelgeving voor gegevensbescherming. Het met het oog op derdenwerking openstellen van registers voor ‘een ieder’ kan een inbreuk op de privacy van betrokkenen opleveren, van wie de gegevens in de openbare registers te raadplegen zijn. De centrale vraag in dit onderzoek is of die inbreuk op de privacy (nog) wel proportioneel is  - in het digitale tijdperk. Voorts dient het onderzoek zicht te geven op de mogelijkheid om met behulp van privacy beschermende techniek of anderszins de informatiedeling te faciliteren met behoud van de gegevensbescherming.
Het betreft registers die onder verantwoordelijkheid vallen van het departement enerzijds, als van de Raad voor de Rechtspraak anderzijds, zoals bijv. het huwelijksgoederenregister en het centraal curatele en bewindsregister.