Lekenrechtspraak in West-Europa

Onderzoeksgegevens
Projectnummer 3458
Type Extern onderzoek
Betrokken organisatie(s) RU - Radboud Universiteit

Samenvatting

Het onderzoek betreft een inventarisatie van de vormen van lekenrechtspraak die voorkomen in West-Europa en welke ervaringen hiermee zijn opgedaan. Daarnaast brengt het onderzoek in kaart hoe door burgers tegen lekenrechtspraak wordt aangekeken en hoe dit samenhangt met vertrouwen of wantrouwen in de rechtspraak. De onderzoeksbevindingen kunnen worden gebruikt in het maatschappelijk debat rond de mogelijke invoering van lekenrechtspraak in Nederland.