Lekenrechtspraak in West-Europa

Onderzoeksgegevens
Projectnummer 3458
Type Extern onderzoek
Betrokken organisatie(s) RU - Radboud Universiteit

Samenvatting

Aanleiding van dit onderzoek is de aangenomen motie van lid Eerdmans (JA21), voorgesteld tijdens het Tweeminutendebat Rechtspraak op 7 december. Het doel is meer weten over of lekenrechtspraak ook in Nederland zou kunnen bijdragen aan het vertrouwen in en het begrip van de rechtspraak in Nederland. Daarvoor is het nodig om in kaart te brengen welke vormen van lekenrechtspraak worden toegepast in West-Europese landen en wat de ervaringen hiermee zijn.