Evaluatie Wet verbetering functioneren verenigingen van eigenaars

Onderzoeksgegevens
Projectnummer 3464
Type Extern onderzoek
Betrokken organisatie(s) Atlas Research

Samenvatting

Verenigingen van eigenaars (VvE’s) dienen jaarlijks een bedrag te reserveren voor het bekostigen van groot onderhoud, zoals onderhoud aan de gevel, het dak of de liften. Ook duurzaamheidsmaatregelen, bijvoorbeeld isolatie, vallen onder groot onderhoud. Ongeveer de helft van de VvE’s spaart echter te weinig. Dat kan leiden tot achterstallig onderhoud.
Het duurzaamheidsaspect is des te relevanter geworden met het coalitieakkoord van het kabinet Rutte IV. In dat coalitieakkoord is namelijk afgesproken om voor alle sectoren ten minste 55% CO2-uitstoot te reduceren in 2030 ten opzichte van 1990 en om in te zetten op 60% CO2-reductie. In dat kader heeft het kabinet eind 2022 een versnellingsagenda aangekondigd voor de verduurzaming van gebouwen in beheer van een VvE (brief van 23 december 2022, Tweede Kamerstukken, Vergaderjaar 2022–2023, 30196, nr. 806).
Dit onderzoek brengt in kaart hoeveel VvE’s voldoende sparen voor groot onderhoud en welke stappen zij hebben gezet richting verduurzaming.