Ontwikkeling evaluatiekader en eerste evaluatie Beleidskompas

Onderzoeksgegevens
Projectnummer 3465
Type Extern onderzoek
Betrokken organisatie(s) EUR - Erasmus Research en Business Support bv (ERBS)

Samenvatting

Op 29 maart 2023 is het Beleidskompas gelanceerd. Het Beleidskompas is de opvolger van het Integraal afwegingskader voor beleid en wetgeving (IAK) dat in 2011 is geïntroduceerd. Het IAK was bedoeld als centraal hulpmiddel om aan de hand van zeven hoofdvragen te komen tot weloverwogen beleid en wetgeving. In de praktijk werd het IAK echter niet optimaal benut. Het werd pas te laat in het beleidsproces ingezet, er bestond onduidelijkheid over de inhoud en betekenis van de IAK-eisen en het IAK was onvoldoende bekend, met name bij beleidsmedewerkers. Met de introductie van het Beleidskompas zijn verschillende wijzigingen doorgevoerd, die met name betrekking hebben op de inhoud en ondersteuning die beschikbaar is om het gebruik van het Beleidskompas te stimuleren.
Het doel van dit onderzoek is tweeledig: 1. het creëren van een fundament voor de huidige en toekomstige evaluaties van het Beleidskompas door middel van een reconstructie van de beleidstheorie en het opstellen van een evaluatiekader met indicatoren en 2. het uitvoeren van een eerste evaluatie van het Beleidskompas, waarbij de nadruk ligt op een plan- en procesevaluatie.