Investering in en opbrengst van inzet van politievrijwilligers met verschillende aanstellingsvormen

Onderzoeksgegevens
Projectnummer 3471
Type Extern onderzoek
Betrokken organisatie(s) Atlas Research

Samenvatting

Politievrijwilligers ondersteunen de politie bij verschillende taken vormen daarmee van oudsher een gewaardeerde aanvulling op het personeelsbestand. De politie biedt politievrijwilligers de mogelijkheid een maatschappelijke bijdrage te leveren en zich persoonlijk te ontwikkelen, terwijl politievrijwilligers de politie extra handen en ogen bieden en andersoortige kennis en ervaring met zich meebrengen. Naast praktische ondersteuning dragen politievrijwilligers naar verwachting ook bij aan het maatschappelijke draagvlak voor het werk van de politie.
Om meer politievrijwilligers bij het werk van de politie te betrekken zijn verschillende initiatieven ontwikkeld die een positieve bijdrage zouden moeten leveren aan de werving van nieuwe vrijwilligers en het behoud van bestaande. Deze initiatieven richten zich op verschillende typen aanstellingen van politievrijwilligers binnen de politie. Deze aanstellingen verschillen in wat ze aan opleiding en begeleiding vragen en de ondersteuning die ze bieden. Er is echter weinig bekend over hoe de kosten zich verhouden tot de baten. Doel van het onderzoek is het ondersteunen van keuzes in de mate waarin en de wijze waarop wordt ingezet op verschillende typen aanstellingen bij het vergroten van het aantal politievrijwilligers binnen de politie.