Oorzaken overlast en crimineel gedrag asielzoekers

Onderzoeksgegevens
Projectnummer 3473
Type Extern onderzoek
Betrokken organisatie(s) Bureau Beke

Samenvatting

De aanpak van overlast en criminaliteit rond asielzoekerscentra staat hoog op de politieke agenda. Betrouwbare kennis hierover is van groot belang voor zowel het opvangbeleid als het maatschappelijke draagvlak voor asielopvang in Nederland. Inzicht in de oorzaken van overlast en criminaliteit en de drijfveren van overlastplegers kan de aanpak van het probleem ondersteunen.
Bestaande onderzoeken, zoals de WODC incidentenrapportages en de bijbehorende duidingsonderzoeken, geven inzicht in de aard en omvang van de incidenten en misdrijven waarbij COA-bewoners betrokken zijn (S.M. Noyon, A. Latenko en M.E. Vink, Van incident tot misdrijf? Het verband tussen betrokkenheid bij incidenten en verdachtenregistraties onder COA-bewoners 2017-2021, WODC, 2023, Cahiers 2023-02). Om echter de onderliggende oorzaken van overlast en criminaliteit rond asielzoekerscentra beter in beeld te krijgen en bovendien oplossingsrichtingen te kunnen bieden van doorontwikkeling van de aanpak van het probleem, is aanvullend onderzoek nodig.