Doelgroep onderzoek Schadefonds Geweldsmisdrijven

Onderzoeksgegevens
Projectnummer 3480
Type Extern onderzoek
Betrokken organisatie(s) I&O Research

Samenvatting

Het Schadefonds biedt slachtoffers van geweldsmisdrijven die ernstig lichamelijk of psychisch letsel hebben opgelopen een financiële tegemoetkoming. De taak van het Schadefonds is vastgelegd in wet- en regelgeving en is gericht op opzettelijk gepleegde geweldsmisdrijven en dood-door-schuld­delicten. Ook nabestaanden van slachtoffers die door een dergelijk misdrijf om het leven gekomen zijn of naasten van slachtoffers, die ernstig en blijvend letsel overhouden aan een geweldsmisdrijf kunnen in aanmerking komen voor een tegemoetkoming. Daarmee is de financiële tegemoetkoming uit het Schadefonds een uiting van solidariteit van de samenleving met het slachtoffer. Daarnaast erkent het Schadefonds namens de samenleving vanuit de overheid het onrecht dat slachtoffers is aangedaan en beogen zij bij te dragen aan herstel van vertrouwen en recht te doen aan slachtoffers en hun naasten. 
Het Schadefonds is een organisatie van publieke dienstverlening. Het Schadefonds wil de dienstverlening verbeteren waarbij er steeds meer wordt aangesloten bij de verwachtingen en behoeftes van de aanvrager. Dit is passend bij de maatschappelijke trend van o.a. de menselijke maat verbeteren bij uitvoeringsorganisaties, zoals uit de J&V verbeteragenda. 
Om goed aan te sluiten bij de aanvrager, is het nodig om in kaart te brengen wat aanvragers van een tegemoetkoming van het Schadefonds kenmerkt. Daarnaast is er een groep slachtoffers en nabestaanden die de weg naar het Schadefonds (nog) niet vinden. Ook de kenmerken van die potentiële doelgroep zijn belangrijk om in kaart te brengen om zo de organisatie (beter) te positioneren, de dienstverlening te verbeteren en doelgroepen die het Schadefonds nu niet weten te vinden beter te bereiken.