Kansspelen; perspectief van spelers

Onderzoeksgegevens
Projectnummer 3484
Type Extern onderzoek
Betrokken organisatie(s) Ipsos I&O Research

Samenvatting

Nederlanders die meedoen aan kansspelen, moeten dit veilig, beschermd en eerlijk kunnen doen. Hiertoe reguleert de overheid de kansspelmarkt. De vraag is daarbij steeds: worden met het beleid de beoogde beleidsdoelen bereikt? En: is aanpassing van beleid nodig/wenselijk?
Dit onderzoek biedt input voor de beantwoording van deze vragen door spelers middels een online enquĂȘte te bevragen over hun perspectief op kansspelen.