Evaluatie van de erkenningsmaatregelen voor slachtoffers van geweld in de jeugdzorg

Onderzoeksgegevens
Projectnummer 3485
Type Extern onderzoek
Betrokken organisatie(s) Universiteit voor Humanistiek

Samenvatting

In de jeugdzorg kwam/komt geweld vaak voor, zo constateerde de Commissie De Winter in het rapport Onvoldoende beschermd; geweld in de Nederlandse jeugdzorg van 1945 tot heden uit 2019. In reactie op de aanbevelingen van de Commissie heeft de overheid een aantal maatregelen genomen, waaronder zogenoemde ‘erkenningsmaatregelen’ om het leed van slachtoffers te verzachten en erkenning te bieden. In het onderzoek worden de erkenningsmaatregelen geëvalueerd en nagegaan wat kan hiervan geleerd worden voor andere slachtoffers van overheidshandelen.